Sophia, Cynthia & Will - family photoshoot in Paris - Sneak Peek