Gabriella & Tinaro - couple photoshoot in Paris at the Eiffel tower - Sneak peek